Robert Pende

Pomoćnik ministrice turizma i sporta

Robert Pende diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1991. na smjeru Ekonomike turizma. Svoju karijeru u Ministarstvu turizma, danas Ministarstvu turizma i sporta, gradi od 1993. godine. Počeo je raditi na mjestu stručnog suradnika, zatim savjetnika, višeg savjetnika, savjetnika ministra, tajnika Kabineta ministra i u konačnici postao pomoćnik ministra, odnosno ravnatelja uprave 2000. godine, a tu funkciju obnaša i danas.

Tijekom svoje profesionalne karijere rukovodio je većim dijelom poslova iz djelokruga Ministarstva, a poglavito područjem konkurentnosti turističkog gospodarstva, razvoja selektivnih oblika turističke ponude, restrukturiranja hotelsko turističkih gospodarskih društava, politikom i mjerama poticanja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu te strateškim investicijskim projektima u turizmu. Pored toga, rukovodio je i sudjelovao u izradi svih turističkih propisa iz područja turizma i ugostiteljstva, odnosno propisa koji su vezani za turizam. Tijekom pristupnih pregovora za prijam u EU sudjelovao je u radu tri pregovaračke skupine, pripremi mjera usmjerenih na povećanje turističke potrošnje i razvoj turističke ponude te izradi svih strateških i razvojnih dokumenata iz područja turizma.